เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2567
หน้าแรก แท็ก พระอินทร์

แท็ก: พระอินทร์

สวรรค์ ดาวดึงส์

“ดาวดึงส์” สวรรค์ชื่อคุ้นหู จากพุทธประวัติเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปเทศน์โปรดพระมาร...

ไตรภูมิกถา หรือไตรภูมิพระร่วง วรรณกรรมในพุทธศาสนา กล่าวถึง “สวรรค์” ในระดับฉกามาพจรภูมิ (กามภูมิ) มี 6 ชั้นคือ 1. จาตุมหาราชิกา 2. ดาวดึงส์ 3. ยามา 4....
พระอินทร์

ไขปัญหา “พระอินทร์” จากเทพเจ้า-แม่ทัพสวรรค์ของชนเผ่าอารยัน สู่ความเสื่อมถอยในอิน...

ไขปัญหา “พระอินทร์” จากเทพเจ้า-แม่ทัพสวรรค์ของชนเผ่า “อารยัน” สู่ความเสื่อมถอยในอินเดีย ความนํา คนไทยโดยมากรู้จักพระอินทร์หรือ Indra ผ่านพระพุทธศาสน...
เทพอัปสร

เทพอัปสรเป็นใคร? ทำหน้าที่อะไร?

ในราชสำนักกรุงศรีอยุธยามีร่องรอยอยู่ในอนิรุทธคำฉันท์ ตอนหนึ่งว่า "นางสนม" ทั้งหลายก็คือ "เทพอัปสร" นี่แหละ ซึ่งล้วนเป็น "ลูกสาวไท้" หมายถึงลูกสาวเจ้าน...
ปรางค์ วัดจุฬามณี สร้างโดย สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

ทำไม “เจดีย์จุฬามณี” ถึงเป็นชื่อเจดีย์ยอดนิยม?

เจดีย์จุฬามณี คือชื่อเจดีย์ที่พบมากในประเทศไทย มีทั้งที่เป็นเจดีย์องค์ใหญ่ และเจดีย์องค์เล็ก เช่น พระจุฬามณีเจดีย์ ในพระวิหารน้อย วัดอรุณราชวรราม ทำเอ...
รัชกาลที่ 8 และ พิมพ์เขียวภาพพระอินทร์ สมเด็จครู

ภาพเขียนฝีพระหัตถ์ “สมเด็จครู” ภาพจตุโลกบาล ภายในห้องพระบรรทม พระที่นั่งบรมพิมาน...

วันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2489 เป็นอีกวันหนึ่งที่ยังความวิปโยคมาสู่พสกนิกรอย่างใหญ่หลวง เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดิน...
จิตรกรรม พระอินทร์ อินทรธนู ด้านหลัง ฉาก เป็น ก้อนเมฆ รุ้งกินน้ำ

“อินทรธนู” ธนูของพระอินทร์ ที่มาของ “รุ้งกินน้ำ” ที่คนไทยห้ามชี้นิ้วใส่

“รุ้งกินน้ำ” ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายหลังฝนหยุดตก ซึ่งเราสามารถมองเห็นความสวยงามของมันได้อย่างเพลิดเพลินใจ จนใคร่อยากจะให้เพื่อนฝูงในเยาว์วัยไ...
พระอินทร์ บนสวรรค์

คติ “พระอินทร์” และ “ศีรษะแห่งแผ่นดิน” การสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมด้วยเหตุผลทางการเ...

สรุปประเด็นข้อเสนอ คติ พระอินทร์ และ "ศีรษะแห่งแผ่นดิน" ใน "มัชฌิมประเทศ" กลาง "ชมพูทวีป" ในหนังสือ การเมืองในสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 1 ของ ชาตรี ประ...
พระเจ้าตาก

เจ้านครอินทร์ สร้างเมืองกำแพงเพชร, พระเจ้าตากไม่เคยเป็นเจ้าเมืองกำแพงเพชร

เมืองกำแพงเพชร น่าจะเริ่มขยับขยายจากเมืองนครชุมตั้งแต่พะงั่วคุ้มครองสุโขทัย เรือน พ.ศ. 1900 สำเร็จในแผ่นดินเจ้านครอินทร์ แล้วเพิ่มเติมเรื่อยๆ ไม่ได้เส...

พระอินทร์ : บทบาทในพุทธประวัติ

พระอินทร์หรือท้าวสักกะ คือเทวราชผู้เป็นใหญ่แห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาพระสุเมรุ มีปราสาทไพชยนต์หรือเวชยันตปราสาทเป็นที่ประทับ มีเวชยัน...

ความนัยของการสร้างกรุงเทพฯ ตามคติพระอินทร์ สมัยรัชกาลที่ 1

การล่มสลายของอาณาจักรอยุธยาได้สร้างความตระหนกแก่ชนชั้นนำสยามเป็นอย่างมาก เพราะมิใช่เป็นแค่การสูญเสียทางวัตถุ แต่เป็นการล่มสลายในแง่อุดมการณ์รัฐ เป็นคว...

กษัตริย์และรัฐ บนฐานอุดมคติเรื่อง “พระอินทร์” สมัยรัชกาลที่ 1

การล่มสลายของอาณาจักรอยุธยาได้สร้างความตระหนกแก่ชนชั้นนำสยามเป็นอย่างมาก เพราะมิใช่เป็นแค่การสูญเสียทางวัตถุ แต่เป็นการล่มสลายในแง่อุดมการณ์รัฐ เป็นคว...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น