เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
วันพฤหัสที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2567
หน้าแรก แท็ก พระอัฐิ

แท็ก: พระอัฐิ

พระอุโบสถ วัดพระแก้ววังหน้า เคยมี “เก๋งจีน” ประดิษฐานพระอัฐิ

พระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส หรือ วัดพระแก้ววังหน้า สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาศักดิพลเสพ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ...

จากวัดสู่พระบรมมหาราชวัง การเปลี่ยนแปลงที่เก็บพระบรมอัฐิและพระอัฐิ

การเก็บรักษาอัฐิธาตุของไทยในชั้นแรกได้รับอิทธิพลมาจากคติในพุทธศาสนา เมื่อเผาศพแล้วเอาอัฐิธาตุฝังและก่อกองดินหรือกองหินไว้ ตรงที่ฝังเรียกว่า “สถูป” บรร...

“แจงพระรูป” ขั้นตอนในการเก็บพระบรมอัฐิและพระอัฐิ

แจงพระรูป เป็นขั้นตอนในการเก็บพระบรมอัฐิและพระอัฐิ ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ อธิบายว่า แจงรูป เป็นคำนามหมายถึง วิธีเอาเถ้าถ่านแ...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น