วันพฤหัสที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก พระราชโอรสในรัชกาลที่ ๕

แท็ก: พระราชโอรสในรัชกาลที่ ๕

รัชกาลที่ 5 “พ่อ” ผู้เอาพระทัยใส่การศึกษาของพระราชโอรสเพื่อทำงานของบ้านเมือง

ภายหลังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชันษาบรรลุนิติภาวะ รับผิดชอบการบริหารราชการแผ่นดินด้วย พระองค์เองในพ.ศ. 2416 แล้ว ก็ได้ทรงริ...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น