วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2562
หน้าแรก แท็ก พระราชโอรสในรัชกาลที่ ๕

แท็ก: พระราชโอรสในรัชกาลที่ ๕

รัชกาลที่ 5 “พ่อ” ผู้เอาพระทัยใส่การศึกษาของพระราชโอรสเพื่อทำงานของบ้านเมือง

ภายหลังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเจริญ พระชันษาบรรลุนิติภาวะ รับผิดชอบการบริหารราชการแผ่นดินด้วย พระองค์เองในพ.ศ. 2416  แล้ว ก็ได้ทรง...

พระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภช พระราชโอรสพระองค์เล็กในรัชกาลที่ ๕

“---การที่ลูกเจ็บคราวนี้ได้รับความเดือดร้อนเต็มที เพราะยังเหลืออยู่ด้วยเพียงคนเดียวเท่านั้น นอกนั้นก็ต่างคนต่างแยกกันไปแล้ว---” เป็นข้อความตอนหนึ่ง...

ติดตามเรา


เรื่องเด่น