วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2562
หน้าแรก แท็ก พระราชวังเมืองลพบุรี

แท็ก: พระราชวังเมืองลพบุรี

จากป้อมปืนถึงทางลับใน “พระที่นั่งสุทธาสวรรย์” เขตพระราชฐานส่วนในพระราชวังเมืองลพ...

สมเด็จพระนารายณ์ทรงเป็นผู้แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เสมอ โดยเฉพาะจากยุโรป อันเป็นการใช้กลไกทางจิตเพื่อรับรู้ความเป็นไปและเพื่อเนรมิตสิ่งใหม่ๆ สร้างความคิดและ...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น