วันพฤหัสที่ 20 มกราคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก พระราชวังนันทอุทยาน

แท็ก: พระราชวังนันทอุทยาน

“วังนันทอุทยาน” วังที่ประทับของพระราชโอรส-ธิดา ในรัชกาลที่ 4 หลังพระองค์สวรรคต...

พระราชวังนันทอุทยาน เป็นพระราชวังที่รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระราชโอรสและพระราชธิดาหากพระองค์สวรรคตไปแล้ว โดยทรงคาด...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น