วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

แท็ก: พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

งานบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 6 ทรงสั่งให้ทำพระชฎามหากฐินขึ้นใหม่

ทางเว็บไซต์นิตยสารศิลปวัฒนธรรม นำพระราชบันทึกเรื่อง งานพระบรมราชาภิเษก ในหนังสือประวัติต้นรัชกาลที่ 6 (พิมพ์โดย สนพ.มติชน) นำมาให้อ่านกัน (ตัวสะกดคัดต...

ชมภาพซ้อมใหญ่มหรสพสมโภชฯ ก่อนชมการแสดงจริงเย็นวันนี้ ณ ท้องสนามหลวง

งานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จัดแสดงระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562 กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพัน...

การเสด็จออก ณ สีหบัญชร ที่น่าประทับใจเมื่อครั้งอดีต

ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อเสร็จสิ้นส่วนของพิธีหลวงแล้ว จะมีการเสด็จออก ณ สีหบัญชร เพื่อให้พสกนิกร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล สำหร...

การเสด็จฯ เลียบพระนครจากให้ปชช.ชมพระบารมี ถึงนมัสการพระรัตนตรัย

ศาสตาจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ อุปนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีความสนใจค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์กล่าวว่า เนื่องจากการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในอดีต...

ย้อนรอยเสด็จฯ เลียบพระนครในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์

การเสด็จฯ เลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราสถลมารค ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในแต่ละรัชกาลที่มีรายละเอียดแตกต่างกันซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงได้หล...

ทำไมต้องมี “แมว-ไก่ขาว” กับสิ่งของมงคลอื่นๆ ในการเฉลิมพระราชมณเฑียร?...

ขั้นตอนอันเกี่ยวเนื่องกับการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกประการหนึ่งคือ การเฉลิมหรือสมโภชพระราชมณเฑียร ซึ่งได้แก่หมู่พระมหามณเฑียร มีทั้งส่วนสำหรับว่าราชการไ...

ประวัติปราสาทพระเทพบิดร ร.10 เสด็จฯไปถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธ...

ในการพระราชพิธีบราราชาภิเษก วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ช่วงหลังจากเวลา 16.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เสด็จฯ โดยขบวนราบใหญ่ไปทรงนมัสก...

ธรรมเนียมถวายสิบสองพระกำนัล-สิบสองพระคลัง ในพระราชพิธีโบราณ

*บทความเรื่องนี้ อาจารย์สมบัติ พลายน้อย ได้เขียนไว้ตั้งแต่หลายสิบปีก่อน ต่อมาได้รวมพิมพ์อยู่ในหนังสือแลไปข้างหลัง (พิมพ์ครั้งแรก ๒๔ มิถุนายน ๒๕๐๐) กอง...

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ความเป็นมาของพระที่นั่งสำคัญในราชสำนักไทย

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางฝั่งตะวันตก ในพระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เ...

พัฒนาการการเสด็จออกมหาสมาคมสู่พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 ณ พระที่นั่งอมรินทรวิน...

การเสด็จออกมหาสมาคมคือพระราชพิธีเสด็จออกรับการถวายพระพรชัยมงคลจากคณะบุคคลกลุ่มต่างๆ อาทิ พระบรมวงศานุวงศ์ คณะรัฐมนตรี ผู้แทนรัฐสภา ทูตานุทูต ผู้นำทางศ...

รวม “พระปฐมบรมราชโองการ” พระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์

พระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พุทธศักราช 2328 “พรรณพฤกษ ชลธี แลสิ่งของในแผ่นดิน ทั่วเขตพระนคร ซึ่งหาผู้หวงแหนมิได้นั้น ...

พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร เครื่องสูงประกอบพระบรมราชอิสริยยศ ตอนที่ 1

พระนพปฎลเศวตฉัตร เป็นฉัตรขาว 9 ชั้น มีหลักฐานเก่าที่สุดปรากฏในกฎมณเฑียรบาลของกฎหมายตราสามดวง กล่าวถึง “เสวตฉัตร 9 ชั้นแล 7 ชั้น 5 ชั้น 4 ชั้น 3 ชั้น 2...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น