วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก พระราชพงศาวดารรัชกาลที่ 5

แท็ก: พระราชพงศาวดารรัชกาลที่ 5

“ตั้วเหีย”-“อั้งยี่” ในสยามมาจากไหน? จากพระนิพนธ์กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

บันทึกเกี่ยวกับพวกตั้วเหียหรืออั้งยี่ไว้ว่าเป็นชาวจีนที่ตั้งสมาคมลับปรากฏมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 อย่างไรก็ตาม พวกตั้วเหียยังคงก่อความวุ่นวายในสยามเรื...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น