วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 6

แท็ก: พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 6

“…การประพฤติตนอยู่ในศีลในธรรมไม่ขัดแก่การเปนทหารเลย…” พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6...

“...การประพฤติตนอยู่ในศีลในธรรมไม่ขัดแก่การเปนทหารเลย แต่ตรงกันข้ามกลับจะทำให้เปนผู้ที่สมควรได้รับความไว้วางใจยิ่งขึ้น เพราะทหารเปนผู้รับมอบให้ถืออาวุ...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น