วันพฤหัสที่ 15 เมษายน พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก พระยาราชเสนา (ศิริ เทพหัสดิน ณ อยุธยา)

แท็ก: พระยาราชเสนา (ศิริ เทพหัสดิน ณ อยุธยา)

นิสิตคนที่ 1 ของจุฬาลงกรณ์ ผู้ไม่เคยเข้าเรียนที่จุฬาฯ ?!?

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ ในปี 2510 เป็นปีที่ครบ 50 ปี พระยาราชเสนา (ศิริ เทพหัสดิน ณ อยุธยา) ท่านได้รับปริญญารัฐศาสตรดุษฎี...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น