วันพฤหัสที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก พระมหาจักรพรรดิ

แท็ก: พระมหาจักรพรรดิ

“กูไม่กลัว” สาสน์จากพระมหาจักรพรรดิถึงพระเจ้าบุเรงนอง สงครามการทูตหงสาวดี-อยุธยา...

จุลศักราช 925 ตรงกับ พุทธศักราช 2106 พระเจ้าบุเรงนองทรงทราบว่า พระมหาจักรพรรดิ แห่งกรุงศรีอยุธยาทรงมีพระเศวตกุญชรถึง 4 ช้าง หากได้มาสักช้างหนึ่งก็หมาย...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น