เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2567
หน้าแรก แท็ก พระพุทธสิหิงค์

แท็ก: พระพุทธสิหิงค์

จิตรกรรม แย่งกัลปพฤกษ์ แย่งผลกัลปพฤกษ์ วัดพระแก้ววังหน้า

ภาพที่สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงชม

สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงชม ภาพ "แย่งกัลปพฤกษ์" ที่ วัดพระแก้ววังหน้า คนไทย+นักท่องเที่ยวฝรั่ง-จีน ฯลฯ เข้าวัดพระแก้ววังหลวงกันป...
พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ประดิษฐาน พระพุทธสิหิงค์

“พระที่นั่งพุทไธสวรรย์” ทำไมต้องเปลี่ยนชื่อ แล้วชื่อเดิมคืออะไร?

“พระที่นั่งพุทไธสวรรย์” ตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร ด้านในประดิษฐาน “พระพุทธสิหิงค์” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านเมือง พร้อม...
พระพุทธสิหิงค์ ที่ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ

“พระพุทธสิหิงค์” ในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ทำไมถึงเป็นปางสมาธิ ขัดสมาธิราบ ต่างจาก...

“พระพุทธสิหิงค์” ถือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองชาวไทย ปัจจุบันปรากฏอยู่ 3 องค์ ประดิษฐาน ณ วัดพระสิงห์ จ. เชียงใหม่, หอพระพุทธสิหิงค์ จ. นครศรีธรรมร...
พระพุทธสิหังคปฏิมากร

ย้อนดู ที่มาพระประธานวัดราชประดิษฐ ทำไมเป็น “พระพุทธสิหังคปฏิมากร”

“พระพุทธสิหังคปฏิมากร” พระประธานของวัดราชประดิษฐ ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ทรงหล่อจำลองจาก “พระพุทธสิหิงค์” ที่เดิมทรงมีพระรา...
พระพุทธชินราช การถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์

การถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก่พระพุทธรูปสำคัญของประเทศ

การถวายสิ่งของต่างๆ เช่น ดอกไม้, ธูปเทียน, อาหาร ฯลฯ เป็นพุทธบูชา เป็นเรื่องปกติในศาสนาพุทธที่พบเห็นโดยทั่วไป แต่มี พระพุทธรูปสำคัญ ของประเทศที่ได้รับ...

“พระพุทธสิหิงค์ รัชกาลที่ 1” กับการเมืองไทยสมัยคณะราษฎร

เมื่อกล่าวถึง “คณะราษฎร” และ “พระพุทธสิหิงค์ รัชกาลที่ 1” ท่านผู้อ่านนึกถึงอะไร คาดว่าคนส่วนใหญ่จะนึกถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย ปี...

ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธอังคีรส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

พระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภกทุกพระองค์ มีพระราชอจลศรัทธา ได้ทรงทำนุบำรุงให้พระพุทธศาสนารุ่งเรืองไพบูลย์จวบจนปัจจุบัน ทรงสถาปนาศาสนวั...

“ทศพุทธปฏิมาธิราช” พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน ขอเชิญกราบสักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า

เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมศิลปากร สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จัดกิจกรรมพิเศษสักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า พระป...

บทความพระพุทธสิหิงค์จากเชียงใหม่เคยประดิษฐานในกรุงศรีอยุธยา ตอนจบ พระพุทธสิหิงค์...

พระพุทธสิหิงค์มีพุทธลักษณะเช่นไร ? พระพุทธสิหิงค์ที่เชิญมาจากเชียงใหม่ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์และเป็นองค์เดียวกับที่ราชทูตลังกาเคยเห็นในวัดพระศรีสร...

พระพุทธสิหิงค์จากเชียงใหม่เคยประดิษฐานในกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ 2 พระพุทธสิหิงค์จาก...

พระพุทธสิหิงค์จากเชียงใหม่มายังกรุงศรีอยุธยาในรัชกาลใด ? สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงพระอธิบายไว้ใน เชิงอรรถอธิบายเรื่องศุภอักษรของอัครมหาเสนา...

“พระพุทธสิหิงค์จากเชียงใหม่เคยประดิษฐานในกรุงศรีอยุธยา” ตอนที่ 1

ตอนที่ 1 พระพุทธสิหิงค์เคยประดิษฐานที่วัดใดในกรุงศรีอยุธยา บทความของคุณสุจิตต์ วงษ์เทศ เรื่อง “พระพุทธสิหิงค์ เคยอยู่ในวัดบรมพุทธาราม บ้านเดิมพระเพ...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น