วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก พระพุทธรูป

แท็ก: พระพุทธรูป

“พระพุทธนรสีห์” กรมพระยาดำรงฯ อัญเชิญจากเชียงใหม่ ร.5ตรัส “พระองค์นี้งาม แปลกจริ...

สืบเนื่องจากเมื่อครั้งสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงดำรงตำแหน่งเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เสด็จไปตรวจราชการเมืองเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๑ เสด็จไปท...

พระพุทธสิหิงค์ คือพระพุทธรูปขัดสมาธิเพชรในศิลปะล้านนา

พระพุทธสิหิงค์เป็นพระพุทธรูปสำคัญของบ้านเมืองปรากฏอยู่ด้วยกัน ๓ องค์ คือองค์แรกประดิษฐานในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร (รูปที่ ๑...

พระพุทธรูปปาง “ยืนคลายเมื่อย” ที่ศรีลังกา

พระพุทธรูปยืนองค์นี้ประดิษฐานอยู่ที่คัลวิหาร เมืองโปลนนารุวะ ประเทศศรีลังกา มีลักษณะพักเข่าในท่วงท่ายืนตริภัังค์ พระหัตถ์ทั้งสองกอดพระอุระอย่างหลวมๆ เ...

ขุดพบพระพุทธรูป อายุกว่า 500 ปี ในเขตโบราณสถาน “บ้านร่องไฮ” จังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา มีรายงานข่าว สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาได้ดำเนินกิจกรรมปรับปรุงและขุดค้น-ขุดแต่ง โบราณสถานบ้านร่องไฮ หมู่ที่ 1 ตำบลแม...

“ทศพุทธปฏิมาธิราช” พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน ขอเชิญกราบสักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า

เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมศิลปากร สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จัดกิจกรรมพิเศษสักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า พระป...

“ประทับ-ยืน ใช้อย่างไรดี ” ?

  ในวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์มีคำที่มักใช้คลาดเคลื่อนกันบ่อยๆ เวลาบรรยายศิลปวัตถุอย่างพระพุทธรูป หรือรูปบุคคลที่มีสถานะเป็นเจ้าซึ่งต้องใช้ราชาศัพท์อธิ...

วัดร้างในบางกอก

วัดร้าง…กับชุมชนที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน ผศ.ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร ได้ออกพื้นที่สำรวจวัดร้างทั้งที่ยังหลงเหลือให้เห็น และที่เหลือเพียงข้อมูลทางประวัต...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น