วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก พระพุทธรูปทองคำ

แท็ก: พระพุทธรูปทองคำ

พระพุทธรูปทองคำ 21 องค์ บนพระมาลาเบี่ยง

พุทธลักษณะ พระพุทธรูปที่ประดิษฐานรายรอบพระมาลาเบี่ยงประกอบด้วยพระพุทธรูปในสองอิริยาบถ คือ พระพุทธรูปประทับยืน และพระพุทธรูปประทับนั่ง พระพุทธรูปประทั...

การค้นพบ “พระนิรันตราย” พระพุทธรูปทองคำกว่าร้อยปีก่อน สู่นามมงคลว่า “ปราศจากอันต...

พระนิรันตราย เป็นพระพุทธรูปทองคำ มีการค้นพบเมื่อปี พ.ศ. 2399 ตามประวัติกล่าวไว้ว่า กำนันอิน ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่แขวงเมืองปราจีนบุรี ท่านฝันว่าจับช้างเผ...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น