เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ.2567
หน้าแรก แท็ก พระพุทธชินราช

แท็ก: พระพุทธชินราช

พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก

ทำไม “พระพุทธชินราช” จึงเป็นพระพุทธรูปที่มีการจำลองมากที่สุด?

พระพุทธชินราช เป็นพระพุทธรูปที่มีการจำลองมากที่สุด ดังที่เห็นกันทั่วไปว่า พระประธานในโบสถ์หรือวิหารทั่วเมืองไทย ตลอดจนวัดไทยในต่างประเทศ มักเป็นพระพุท...
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร หรือ วัดใหญ่ พิษณุโลก ประดิษฐาน พระพุทธชินราช

“วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ” พระอารามหลวงสมัยก่อนสุโขทัย แหล่งรวมสถาปัตยกรรมอันงดงามท...

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร หรือ วัดใหญ่ เป็นศาสนสถานที่อยู่คู่กับชาว “พิษณุโลก” มาเป็นระยะเวลานาน ภายในวัดประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สำคัญมากมาย ...
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก พิษณุโลก

ทำไมรัชกาลที่ 5 เปลี่ยนพระราชหฤทัย ไม่ทรงอัญเชิญพระพุทธชินราชมากรุงเทพฯ

เพราะเหตุใด รัชกาลที่ 5 จึงเปลี่ยนพระราชหฤทัย ไม่ทรงอัญเชิญ “พระพุทธชินราช” จาก พิษณุโลก มายังกรุงเทพฯ ... “เมื่อเชิญออกจากพระวิหารนั้น ราษฎรพากันมีค...
ภาพถ่ายเก่า พระพุทธชินราช

พระพุทธชินราช พระพุทธรูปงามที่กษัตริย์ตั้งแต่กรุงศรีฯ-กรุงเทพฯ ทรงศรัทธา

"พระพุทธชินราช" พระพุทธรูปงามแห่งเมืองพิษณุโลก ที่กษัตริย์ตั้งแต่กรุงศรีอยุธยา-กรุงเทพมหานคร ทรงศรัทธา “…ตั้งแต่ข้าพเจ้าได้เห็นพระพุทธมานักแล้ว ไม่...
พระพุทธชินราช การถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์

การถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก่พระพุทธรูปสำคัญของประเทศ

การถวายสิ่งของต่างๆ เช่น ดอกไม้, ธูปเทียน, อาหาร ฯลฯ เป็นพุทธบูชา เป็นเรื่องปกติในศาสนาพุทธที่พบเห็นโดยทั่วไป แต่มี พระพุทธรูปสำคัญ ของประเทศที่ได้รับ...

เหตุอัศจรรย์ในการอัญเชิญพระพุทธชินราช “มุขปาฐะในพื้นที่พิษณุโลก”

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นช่วงเวลาที่มีการอัญเชิญพระพุทธรูปจากหัวเมืองเหนือลงมาประดิษฐานยังกรุงเทพมหานครในพระอารามต่างๆ เป็นจำนวนมาก อาทิ วัดพระ...

พระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐฯ แหล่งรวมของพระพุทธรูป “จำลอง” องค์สำคัญ

ภายในพื้นที่อันเป็น “มหาสีมาราม” เพียง 2 ไร่ครึ่งเศษของวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เป็นที่สถิตของปูชนียวัตถุสถานสำคัญหลายอย่างด้วยกัน อาทิ ปาสาณเจด...

ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธอังคีรส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

พระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภกทุกพระองค์ มีพระราชอจลศรัทธา ได้ทรงทำนุบำรุงให้พระพุทธศาสนารุ่งเรืองไพบูลย์จวบจนปัจจุบัน ทรงสถาปนาศาสนวั...

สุโขทัยก็มีพระพุทธชินราชและพระพุทธชินศรี !!!???

  พระพุทธชินราชและพระพุทธชินศรีไม่ได้มีแต่ที่พิษณุโลกเท่านั้น สุโขทัยก็มีพระพุทธชินราชและพระพุทธชินศรีด้วยเหมือนกัน แต่ปัจจุบันไม่ได้อยู่ที่สุโขทัย...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น