วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก พระบิดาแห่งการไปรษณีย์ไทย

แท็ก: พระบิดาแห่งการไปรษณีย์ไทย

13 มิถุนายน 2471 วันทิวงคต สมเด็จฯ เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์ฯ “พระบิดาแห่งการไปร...

หากพูดถึงบุคคลผู้มีบทบาทในการพัฒนาแผ่นดินสยาม ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์หนึ่งที่มีสำคัญคือ “สมเด็จฯ เจ้าฟ้าภาณ...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น