วันพฤหัสที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ

แท็ก: พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ

“สมเด็จพระนโรดม สีหนุ” สละราชสมบัติมาเป็นนายกฯ เกิดอะไรในกัมพูชาบ้าง?...

ราชวงศ์กัมพูชาเป็นที่รู้จักกันดีว่ามีกษัตริย์ทรงสละราชสมบัติและมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี พระองค์คือ พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ  พระบาทสมเด็จพระนโรด...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น