วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก พระบาทสมเด็จปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

แท็ก: พระบาทสมเด็จปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

27 มิถุนายน 2475 รัชกาลที่ 7 พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับ “ชั่วคราว” แก่คณะราษฎร

หลังการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทางคณะราษฎรได้จัดแจงระบบระเบียบและร่างข้อกฎหมายที่เรียกว่า “พระราชบัญญ...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น