วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก พระบรมอัฐิรัชกาลที่ 7

แท็ก: พระบรมอัฐิรัชกาลที่ 7

อัญเชิญพระบรมอัฐิร.7 จากลอนดอนกลับสยาม แรกบรรจุใน “หีบ” ก่อนใช้พระโกศให้สมพระเกี...

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 ณ ประเทศอังกฤษ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัช...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น