วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก พระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช

แท็ก: พระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช

“ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ” ตำนานเมืองนครฯ และเรื่องผ้าสีชมพูห่มพระมหาธาตุของรัชกาลท...

ประเพณีที่เป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองนครฯ นั้นมีหลายประเพณี หนึ่งในประเพณีที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนครฯ คือ “ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ” ทั้งนี้เพราะประเพณีนี้ไ...

“ภาพกัจฉปชาดก” ที่มาลัยก้านฉัตรองค์พระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช หลักฐานเก่าที่...

พระบรมธาตุเจดีย์เมืองนครศรีธรรมราช มีคุณลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับเจดีย์รูปทรงเดียวกันในประเทศไทยโดยเฉพาะคาบสมุทรมลายู อาจเพราะการเป็นต้นแบบทา...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น