วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก พระธาตุศรีสองรัก

แท็ก: พระธาตุศรีสองรัก

พระธาตุศรีสองรัก คือใครรักกับใคร? ค้นต้นตอที่นำมาสู่ความศรัทธาและประเพณีพื้นถิ่น...

..ขอจงเป็นเอกสีมาปริมณฑล เป็นอันเดียว กันเกลี้ยงกลมงามมณฑลเท่าพงศ์พันธุ์ลูกเต้าหลานเหลน อย่าได้ชิงช่วงล่วงด่านแดนแสนหญ้า อย่าได้ กระทําโลภเลี้ยวแก่กัน...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น