วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก พระกริ่งปวเรศ

แท็ก: พระกริ่งปวเรศ

ตำนานการสร้างพระกริ่งในไทย “กริ่ง” คำนี้มาจากไหนกัน

คําว่า พระกริ่ง มิใช่เป็นเพราะเหตุที่ว่า เป็นองค์พระที่หล่อขึ้นแล้ว บรรจุเมล็ดโลหะไว้ข้างในและยกพระขึ้นเขย่าดูจะบังเกิดเสียงดังกริ่งๆ ขึ้น อย่างเดียวก...

พระไภษัชยคุรุ-พระหมอยา ที่มาพระกริ่งทั้งหลาย และพระกริ่งปวเรศ

พุทธศาสนาฝ่ายมหายาน มีพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ตามคติที่ว่า “พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์มีจำนวนมากมายดุจเมล็ดทรายในคงคา นที  และในจักรวาลอันเวิ้งว้างนี้ ก...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น