วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2562
หน้าแรก แท็ก พญาระกา

แท็ก: พญาระกา

วิเคราะห์คดีบทละคร “พญาระกา” หม่อมของพระเจ้าอาหนีมาวังพระเจ้าหลานจึงเป็นเรื่อง!...

เมื่อเอ่ยถึง คดีพญาระกา1 นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ภาษา น้อยคนนักที่จะไม่รู้จัก คดีนี้เป็นคดีสำคัญระหว่างพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปป...

รัชกาลที่ 6 ทรงพระราชนิพนธ์ถึงคดีพิพาทที่บั่นทอนพระชนมายุ “ทูลกระหม่อม” รัชกาลที...

ในบรรดาคดีสำคัญที่เกิดในสมัยรัตนโกสินทร์ เรื่องคดี "พญาระกา" เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ใหญ่ในช่วงรัชสมัยพระพุทธเจ้าหลวง ซึ่งกลายเป็นเรื่องที่โจษจันกันต่อมา...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น