วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก ปราสาทโลหะ

แท็ก: ปราสาทโลหะ

ร่องรอย “กุฎาราม” โลหะปราสาทนครเชียงใหม่ เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต...

“กุดาราม” หรือ “กุฎาราม” เป็นชื่อศาสนสถานสำคัญแห่งหนึ่งในเวียงเชียงใหม่ ซึ่งมีนามปรากฏในโคลงหริภุญชัย “เป็นนิราศไปไหว้พระสุเทพ หนานเจา แต่ง ๚” ที่พระย...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น