วันพฤหัสที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก ปราสาทบันทายฉมาร์

แท็ก: ปราสาทบันทายฉมาร์

ประติมานวิทยาภาพเล่าเรื่องฤๅษีวาลมีกิ ที่ปราสาทบันทายฉมาร์

บทนำ ปราสาทบันทายฉมาร์เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดบันทายมีชัย (ศรีโสภณ) ประเทศกัมพูชา ห่างจากชายแดนของประเทศไทยไม่ไกลนัก ในอดีต นายจอร์ช...

รูปเทวบุคคลบนพระเกศา พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ : ภาพสลักที่ปราสาทบันทายฉมาร์

หนึ่งในบรรดาศาสนสถานสำคัญนอกเมืองพระนคร ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๘ คือปราสาทบันทายฉมาร์ ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉีย...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น