วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก ปราสาทขอม

แท็ก: ปราสาทขอม

การเสื่อมสลายของปราสาทขอมในดินแดนไทย มาจากสาเหตุและปัจจัยใดบ้าง

ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงจากการยึดถือศาสนาพราหมณ์ฮินดู ผสมผสานกับพุทธมหายานของขอม มาเป็นพุทธเถรวาทลังกา เมื่อราวต้นพุทธศักราช 1800 ในดินแดนลุ่มน้ำเจ้...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น