วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2562
หน้าแรก แท็ก ประเทศไทย

แท็ก: ประเทศไทย

“กรุงเทพฯ” เมืองสวรรค์อันแสน “สกปรก” (ในสายตาฝรั่ง) เมื่อ 160 ปีก่อน

“บางกอกอันทันสมัยเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรสยามต่อจากอยุธยาและลพบุรี เมืองหลวงซึ่งไม่ได้เก่าแก่โบราณนักอีก 2 แห่ง เมื่อรับช่วงความเป็นเมืองหลวง ก็ย่อ...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น