วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2562
หน้าแรก แท็ก บ้านเมือง

แท็ก: บ้านเมือง

รัชกาลที่ 5 “พ่อ” ผู้เอาพระทัยใส่การศึกษาของพระราชโอรสเพื่อทำงานของบ้านเมือง

ภายหลังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเจริญ พระชันษาบรรลุนิติภาวะ รับผิดชอบการบริหารราชการแผ่นดินด้วย พระองค์เองในพ.ศ. 2416  แล้ว ก็ได้ทรง...

หวนนึกถึงบ้านเมืองอยู่ในภาวะสงครามโลกครั้งที่ ๒

เมื่อบ้านเมืองอยู่ในภาวะสงคราม หลายสิ่งหลายอย่างที่เคยสะดวกสบายจะเกิดขัดข้องไปหมด เช่น การคมนาคม อาหารการกิน เสื้อผ้า ยารักษาโรค และของใช้บางอย่าง ...

ติดตามเรา


เรื่องเด่น