วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก บ้านเมือง

แท็ก: บ้านเมือง

รัชกาลที่ 5 “พ่อ” ผู้เอาพระทัยใส่การศึกษาของพระราชโอรสเพื่อทำงานของบ้านเมือง

ภายหลังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเจริญ พระชันษาบรรลุนิติภาวะ รับผิดชอบการบริหารราชการแผ่นดินด้วย พระองค์เองในพ.ศ. 2416  แล้ว ก็ได้ทรง...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น