วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก บุฟเฟต์ คาร์บิเน็ต

แท็ก: บุฟเฟต์ คาร์บิเน็ต

“บุฟเฟต์ คาร์บิเน็ต” ฉายารัฐบาลพลเอกชาติชาย สู่รัฐประหาร พ.ศ. 2534

รัฐบาลของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัน อยู่ในสถานะง่อนแง่นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ทั้งถูกกล่าวหาเป็นรัฐบาลที่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นมากที่สุดชุดหนึ่ง จนมีฉายาว่า...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น