วันพฤหัสที่ 29 กันยายน พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก บรรพชน

แท็ก: บรรพชน

“ภาษาที่ใช้” บอกให้รู้ว่าบรรพชนไทยสายหนึ่งเป็น “ลาว”

ภาษาพูดในชีวิตประจําวันของชาวอีสานคือภาษาลาว อยู่ในตระกูลภาษาไทย-ลาว เป็น 1 ใน 5 ของตระกูลภาษาใหญ่ของสุวรรณภูมิ (หรือภูมิภาคอุษาคเนย์เอเชียตะวันออกเฉี...

กำเนิดประวัติศาสตร์ชนชาติไทย

พลเมืองของประเทศไทยปัจจุบันนั้นประกอบด้วยชนเผ่าพันธุ์ต่างๆ เหมือนๆ กับพลเมืองของหลายๆ ประเทศในโลก กลุ่มชนนี้มีทุกขนาดรูปร่าง ทุกสีผิว และท่าทาง มีฐ...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น