วันพฤหัสที่ 29 กันยายน พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก นครเขื่อนขันธ์

แท็ก: นครเขื่อนขันธ์

ทิ้งงานมหาเจดีย์ที่มัณฑะเลย์มาสร้างจุลเจดีย์ที่พระประแดง…?

ก่อนจะเป็นเมืองนครเขื่อนขันธ์หรือพระประแดงทุกวันนี้ บรรพชนของพวกเขาเคยอาศัยยังเมืองเมาะตะมะ ภายหลังอาณาจักรหงสาวดีเสียให้พม่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2300 พระเจ...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น