วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก ธรรมเนียมโบราณ

แท็ก: ธรรมเนียมโบราณ

ร.4ประกาศห้ามขุนนางเข้าเฝ้าเจ้านายที่ทรงเมา เจ้านายองค์นั้นคือใคร

รัชกาลที่ 4 ทรงสั่งไม่ให้ขุนนางเข้าเฝ้าเจ้านายองค์นั้น ประกาศรัชกาลที่ 4 มีใจความว่า "ประกาศให้ส่งต่อๆ ไป ในข้าราชการในพระบรมมหาราชวังทุกหมู่ทุกกรม...

แผ่นไม้จำหลักภาพเครื่องราชกกุธภัณฑ์ไม่เก่าถึง “สุโขทัย” แต่อาจสร้างหลังยุค ร.4...

เครื่องราชกกุธภัณฑ์ที่ใช้ในพระบรมราชพิธีราชาภิเษกเชื่อกันว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย เบื้องต้นตามจารึกวัดป่ามะม่วงระบุว่ามีอยู่ 3 สิ่งคือ มงกุฎ พระขรรค์...

ฝรั่งยกย่อง “พระเจ้าตาก” ทรงพระปรีชา ไม่กลัวเสื่อมพระราชอำนาจเพียงเพราะการออกพบร...

“…บรรดาคนทั้งหลายเรียกพระเจ้าตากว่าพระเจ้าแผ่นดินแต่พระเจ้าตากเองว่าเป็นแต่เพียงผู้รักษากรุงเท่านั้น พระเจ้าตากหาได้ทรงประพฤติเหมือนอย่างพระเจ้าแผ่นดิ...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น