วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก ถ้ำมอง

แท็ก: ถ้ำมอง

“ถ้ำมอง”

คำว่า “ถ้ำมอง” พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ระบุว่ามี 2 ความหมาย ความหมายแรกเป็นคำนามหมายถึง “ตู้หรือหีบที่มีช่องเล็ก ๆ ซึ่งมีแว่นขยายสำหรับ...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น