วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์

แท็ก: ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธอังคีรส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

พระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภกทุกพระองค์ มีพระราชอจลศรัทธา ได้ทรงทำนุบำรุงให้พระพุทธศาสนารุ่งเรืองไพบูลย์จวบจนปัจจุบัน ทรงสถาปนาศาสนวั...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น