วันพฤหัสที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก ต้นโพธิ์

แท็ก: ต้นโพธิ์

อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี มาจากไหน?

โบราณสถาน โบราณวัตถุจำนวนมาก เช่น รอยพระบาทคู่-ยุคทวารวดี ที่ทำขึ้นหลัง พ.ศ. 1200, อโรคยศาล ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7, พระนิรันตรายทองคำ ฯลฯ หรือแม้ต้นโ...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น