วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก ฐานะและขนบประเพณี

แท็ก: ฐานะและขนบประเพณี

สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถกับ “ฐานะและขนบประเพณี” เมื่อทรงศึกษา ณ รัสเซีย...

“...การเกิดเป็นเจ้าเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายอย่างยิ่ง เพราะต้องทําอะไรตามขนบธรรมเนียมประเพณี ไม่อาจทําอะไรตามอําเภอใจได้ ไม่ว่าจะพูดหรือทําอะไรก็อยู่ใน...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น