วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก ชุดเกราะ

แท็ก: ชุดเกราะ

การศึกษาเรื่องชุดเกราะของนักรบ ในประเทศไทย ช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ ๒๔

เกราะ ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ให้ความหมายไว้ว่า “เครื่องสวมใส่หรือเครื่องหุ้มสำหรับป้องกันอาวุธหรืออันตราย” ซึ่งเกราะที่ใช้หุ้มส่...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น