วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก งานช่าง

แท็ก: งานช่าง

ไม้ค้ำยัน-คันทวย ในศาสนาคารสองฝั่งโขง นฤมิตกรรมงานช่างสิ่งก่อสร้างในสุวรรณภูมิ

นฤมิตกรรมงานช่างสิ่งก่อสร้างในสุวรรณภูมิ วัฒนธรรมการค้ำยัน ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอันเป็นลักษณะร่วมอย่างหนึ่งของงานช่างในแถบถิ่นนี้ ด้วยเงื่อนไขตัวแ...

หลวงวิศาลศิลปกรรม ช่าง 5 แผ่นดิน ออกแบบตึก-โบสถ์ดังทั่วกรุง ไฉนสมัครเป็นข้าราชกา...

เหตุที่จะเขียนเรื่อง ศาสตราจารย์ หลวงวิศาลศิลปกรรม (เชื้อ ปัทมจินดา) นอกจากเพราะเห็นว่าประวัติช่างไทยยุคเก่าไม่ค่อยมีใครบันทึก น่าจะมาจากความประทับใจใ...

“เพศ…วิถี” ที่ศิลปะงานช่าง

เรื่องเพศ เป็นของชอบแต่มักแสดงออกด้วยอาการชิงชังจนกระทั่ง ตั้งแง่รังเกียจในบางบริบทบางสถาน การณ์ โดยเรื่องเพศถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ขาดไม่ได้ ทั้ง...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น