เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2567
หน้าแรก แท็ก งบประมาณ

แท็ก: งบประมาณ

ชุดฝึกหัด พลทหาร นายทหารประทวน ชั้นจ่า ทหารเรือไทย

ปริศนางบและงานทหารเรือไทยยุคแรก จากหนี้ประหลาด ถึง “เรือผี” เบิกอาหารแต่ไม่พบคนก...

ปริศนางบและงาน "ทหารเรือไทย" ยุคแรก จากหนี้ประหลาด ถึง "เรือผี" เบิกอาหารแต่ไม่พบคนกิน! ในสมัยช่วงรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ กิจการด้านทหารเร...
การประชุมสภาฯ พระที่นั่งอนันตสมาคม ปีงบประมาณ

ทำไมประเทศไทยถึงใช้ “ปีงบประมาณ” เริ่ม 1 ตุลาคม-30 กันยายน?

พ.ศ. 2481 รัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม เปลี่ยน “ปีงบประมาณ” ใหม่ จากเดิมที่เริ่มต้นเดือนเมษายน-สิ้นเดือนมีนาคมปีถัดไป เป็นเริ่มเดือนตุลาคม-สิ้นเดือนกัน...
พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 6 ทรงฉายร่วมกับ หมู่ราชองครักษ์

ข้อขัดแย้ง? ระหว่างรัชกาลที่ 6 กับ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ

พลิกปูมข้อขัดแย้ง (?) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 กับ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ กับปัญ...
รัชกาลที่ 7 พระบรมวงศานุวงศ์ เสนาบดี หอสมุดวชิราวุธ

ปัญหาบัญชีราชสํานักสมัยรัชกาลที่ 7 เมื่อรายจ่ายท่วมรายรับ

ปัญหาบัญชี ราชสํานัก รัชกาลที่ 7 เมื่อรายจ่ายท่วมรายรับ แก้ปัญหาอย่างไร พระนิพนธ์เรื่อง "สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น ประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลงการปกครอง 24...
รัฐบาลคณะราษฎร จอมพล ป. พิบูลสงคราม (หลวงพิบูลสงคราม) นายกรัฐมนตรี งบประมาณ

ก่อน 2475 งบรายจ่ายที่จัดสรรให้ภูมิภาค สร้างความเหลื่อมล้ำในท้องถิ่น

ขณะที่รัฐบาลรวบรวมภาษีอากรทั้งหมดซึ่งเรียกเก็บได้จากมณฑลหัวเมืองต่างๆ ทั่วประเทศเข้าสู่ส่วนกลาง แต่การจัดสรร งบประมาณ กลับคืนไปยังมณฑลเหล่านั้นกลับเป็...
รัชกาลที่ 7 พิธีกระทำสัตย์ปฏิญานตนต่อธงชัยเฉลิมพล

รับสั่งรัชกาลที่ 7 ในการปรับ-เปลี่ยน-ลดกองทัพ เพื่อลดงบประมาณแผ่นดิน

ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกระหว่างปี 2472-2475 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยในช่วง รัชกาลที่ 7 รวมถึงงบประมาณของรัฐ จนนำไปสู่การ “ปลด” ข้าราชการจำนวนหนึ่ง...

ย้อนรอย พ.ศ. 2481 ทำไมสภาฯ ผ่านกฎหมาย เปลี่ยนปีงบประมาณใหม่เริ่ม 1 ตุลาคม

รัฐบาล พันเอก หลวงพิบูลสงครามได้แถลงนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินต่อสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2481 โดยแจกแจงนโยบายของแต่ละกระทรวง  ซึ่งใน...

สมัยรัชกาลที่ 6 เกิดปัญหางบประมาณ เมื่อกระทรวงกลาโหมของบฯ เพิ่ม

ในสมัยรัชกาลที่ 6 การสถาปนากองเสือป่า และกรมทหารรักษาวังให้เป็นกองทัพส่วนพระองค์ รวมทั้งพระราชดำริที่ให้สยามเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 กับชาติฝ่ายสัม...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น