วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก งบประมาณ

แท็ก: งบประมาณ

ปริศนางบ-งานทหารเรือไทยยุคแรก หนี้ประหลาดและ “เรือผี” เบิกอาหารแต่ไม่พบคนกิน...

ในสมัยช่วงรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์กิจการด้านทหารเรือของไทยเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างชัดเจน กระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งมีการพัฒนาในหลากหลายด้านนำมา...

พ.ศ. 2481 สภาฯ ผ่านกฎหมาย เปลี่ยนปีงบประมาณใหม่เริ่ม 1 ตุลาคม

รัฐบาล พันเอก หลวงพิบูลสงครามได้แถลงนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินต่อสภา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2481 โดยแจกแจงนโยบายของแต่ละกระทรวง  ซึ่งในส่วนของกระท...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น