วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก ควาย

แท็ก: ควาย

จับได้ “คาหนังคาเขา” สำนวนนี้มีที่มาอย่างไร?

ปศุสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นแรงงานและบริโภคอย่าง "วัว" และ "ควาย" มีความสำคัญต่อสังคมเกษตรกรรมมาแต่โบราณ มันจึงเป็นสัตว์ที่มีค่ามาก โจรผู้ร้ายจึงมักลักวัว...

ร่องรอย “ควายโบราณ” จากกระดูกสัตว์ ยุคโลหะ แหล่งขุดค้นบ้านกระถินแดง นครปฐม...

นอกจากโครงกระดูกช้างที่ขุดค้นพบที่เมืองศรีเทพ ซึ่งอยู่ในยุคประวัติศาสตร์ตอนต้นแล้ว เรื่องราวของสัตว์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโบราณคดีในประเทศไทยยังนับ...

ควายหาย เรื่องใหญ่ระดับชาติสมัยรัชกาลที่ 5

ในสมัยรัชกาลที่ 4 นอกจากจะมีการสนับสนุนให้ค้าข้าวแล้ว ยังส่งเสริมให้ชาวนาขยายพื้นที่เพาะปลูกข้าว โดยมีนโยบายงดเก็บเงินหางข้าวค่านาในปีแรก กรณีที่มีการ...

“เกวียนอีสาน” ผสานวิถีชีวิตและภูมิปัญญาลีลาช่าง จนมีลักษณะสวยงามกว่าเกวียนภาคอื่...

วิถีสังคมเก่าชาวอีสานเป็นสังคมที่นิยมใช้เส้นทางการค้าการขนส่งหรือสัญจรโดยทางบกมากกว่าทางน้ำ ด้วยเพราะวิถีการผลิตของชาวอีสานต้องทำไร่นาตลอดช่วงฤดูฝนจนส...

กลวิธีการปล้นควายสมัยรัชกาลที่ 5 ของเสือ-โจรผู้ร้าย ทำกันอย่างไร?

ในหนังสือ "ชาติเสือไว้ลาย" เขียนโดย พีรศักดิ์ ชัยได้สุข ได้ศึกษา "เสือ" หรือ "โจร" ในสยามสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง โจร ผู้ม...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น