วันพฤหัสที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก ควาย

แท็ก: ควาย

“เกวียนอีสาน” ผสานวิถีชีวิตและภูมิปัญญาลีลาช่าง จนมีลักษณะสวยงามกว่าเกวียนภาคอื่...

วิถีสังคมเก่าชาวอีสานเป็นสังคมที่นิยมใช้เส้นทางการค้าการขนส่งหรือสัญจรโดยทางบกมากกว่าทางน้ำ ด้วยเพราะวิถีการผลิตของชาวอีสานต้องทำไร่นาตลอดช่วงฤดูฝนจนส...

กลวิธีการปล้นควายสมัยรัชกาลที่ 5 ของเสือ-โจรผู้ร้าย ทำกันอย่างไร?

ในหนังสือ "ชาติเสือไว้ลาย" เขียนโดย พีรศักดิ์ ชัยได้สุข ได้ศึกษา "เสือ" หรือ "โจร" ในสยามสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง โจร ผู้ม...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น