วันพฤหัสที่ 29 กันยายน พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก ความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศส

แท็ก: ความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศส

เสาะหาหลักฐานครั้งรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์จากตระกูล เดอ ฟอร์บัง

งานที่ข้าพเจ้าสนใจเป็นอย่างมากคือการหาหลักฐานใหม่ๆ ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีเผยแพร่ เมื่อข้าพเจ้ามีโอกาสไปประเทศฝรั่งเศสโดยการสนับสนุนจากโครงการสปาฟ...

สัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส ไม่ได้มีแต่เรื่อง ร.ศ. 112 ฝรั่งเศสเคยเป็นเพื่อนแท้ที่ไทยวา...

ไทยกับฝรั่งเศสเริ่มมีความสัมพันธ์ระหว่างกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีการส่งราชทูตไปเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ณ พ...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น