วันพฤหัสที่ 29 กันยายน พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก คติพระอินทร์

แท็ก: คติพระอินทร์

ไขปัญหา “พระอินทร์” จากเทพเจ้า-แม่ทัพสวรรค์ของชนเผ่าอารยัน สู่ความเสื่อมถอยในอิน...

ความนํา คนไทยโดยมากรู้จักพระอินทร์หรือ Indra ผ่านพระพุทธศาสนา ว่าเป็นเทพศักดิ์สูงที่สมัครเป็นศิษย์พระพุทธองค์ และเป็นเทพรักษาพระศาสนา น้อยคนนักที่ทรา...

คติ “พระอินทร์” และ “ศีรษะแห่งแผ่นดิน” การสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมด้วยเหตุผลทางการเ...

สรุปประเด็นข้อเสนอ คติพระอินทร์และ "ศีรษะแห่งแผ่นดิน" ใน "มัชฌิมประเทศ" กลาง "ชมพูทวีป" ในหนังสือ การเมืองในสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 1 ของ ชาตรี ประกิ...

บุษบกธรรมาสน์ยอดมงกุฎวัดราชประดิษฐ จากคติพระอินทร์ ถึง “สัญลักษณ์”ร. 4

บุษบกธรรมาสน์ยอดมงกุฎใน “การเปรียญ” วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ศาสนวัตถุที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นงานประณีตศิลป์ชิ้นเอกของวัดราชประดิษฐฯ แต่กลับซ่อนตัวหลี...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น