วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก การพูดชาววัง

แท็ก: การพูดชาววัง

ภาษาและวิธีพูดของชาววัง ต่างจากชาวบ้านอย่างไร เมื่อ “ผัว” ก็เป็นคำหยาบ...

ความแตกต่างระหว่างชาวบ้านกับชาววังนั้นเกิดจากการที่ชาววังได้มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดกับต้นแบบหรือศูนย์กลางแห่งความเจริญ พบเห็นและได้รับการอบรมแต่สิ่งที่ปรุง...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น