วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก การฝึกหัดครู

แท็ก: การฝึกหัดครู

แรกมีโรงเรียนสาธิตในโลก แรกมีโรงเรียนสาธิตในไทย

โรงเรียนสาธิต เป็นโรงเรียนที่อยู่ในความดูแลของสถาบันฝึกหัดครู มีทั้งที่ตั้งอยู่ในบริเวณหรือนอกบริเวณของสถาบันฝึกหัดครู โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นสถา...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น