วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก การบอกเวลา

แท็ก: การบอกเวลา

สมัยที่ไม่มี “นาฬิกา” อยากรู้เวลาต้องคอยฟังเสียงอะไร??

“ที่ตะแลงแกงนั้น มีหอกลองมีซุ้มหอทาสีแดง หอกลองนั้น 3 ชั้นสูง 1 เส้น 10 วา แลชั้นยอดนั้นคอยดูข้าศึกศัตรูชื่อ มหาฤกษ์ ชั้นกลางนั้นคอยดูแลเพลิงไหม้ ชื่อ...

ก่อนเจ๊ศรี ในเรื่องหลวงปู่เค็มได้อยู่ข้างหอนาฬิกา คติสร้างหอสูงบอกเวลาในสยามมาจา...

เนื้อหาในระบบออนไลน์นี้คัดส่วนหนึ่งมาจากบทความ "หอสูงกับการบอกเวลา" ใน ศิลปวัฒนธรรม ฉบับ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  บทความชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งในการทำวิทยานิพนธ...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น