วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก กรมหลวงสงขลานครินทร์

แท็ก: กรมหลวงสงขลานครินทร์

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงสงขลานครินทร์ ทรงท้อพระทัยพัฒนากองทัพเรือ มามุ่งดันการแพทย...

หมายเหตุ : เนื้อหานี้คัดย่อและเรียบเรียงใหม่โดยใช้เนื้อหาส่วนหนึ่งจากบทความ “'สมเด็จพระราชบิดาแห่งการแพทย์ไทย' สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลาน...

“มัวแต่รักษาพระเกียรติ ก็ไม่ต้องทำงานกัน” พระดำริในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานคริ...

สมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดชฯ กรมหลวงสงขลานครินทร์ ทรงตัดสินพระทัยจะเข้าช่วยเหลืองานด้านการแพทย์สยาม แต่แล้ว สิ่งที่ถือเป็นอุปสรรคสำคัญของงานอ...

การรักษา “โรคทุเบอร์คุโลสิส” วัณโรคติดเชื้อผ่านสารคัดหลั่ง ของกรมหลวงสงขลานครินท...

"ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเปนที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษเปนกิจที่หนึ่ง" ยารักษาโรคชั้นเยี่ยมจากพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน ขณะนี้รัฐบาลได้ดำเนินก...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น