วันพฤหัสที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร

แท็ก: กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร

กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร รับสั่งถึงความ “ศิวิไลซ์” ?!?

ปลายศตวรรษที่ 19 เมื่อต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากอาณานิคมตะวันตก ชนชั้นนําไทยได้พยายามสร้างความทันสมัยผ่านการรับระบบคุณค่า ความรู้ และวัฒนธรรมยุโรป ซึ่งเ...

“โรงเรียนจีน” แหล่งเผยแพร่ลัทธิไตรราษฎร์-คอมมิวนิสต์ ภัยความมั่นคงสมัยรัชกาลที่ ...

หลังจากกระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการ) ประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. 2461 ทำให้มีการตั้งโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น ชาวจีนที่อาศัยอยู่ในสยามจึ...

2489 กรมหมื่นพิทยลาภฯทรงแสดงปาฐกถา“เรื่องบรมราชาภิเษก”ที่สยามสมาคม

บทความนี้เป็นพระนิพนธ์ของพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร โดยเมื่อแรกทรง ตั้งพระทัยจะแปลจากปาฐกถา เรื่อง “THE OLD SIAMESE CONCEPTION OF THE MONACH...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น