ทูตสหรัฐฯ สมัย ร.4 “ชม” ชนบทสยามสะอาดเกินเพื่อนบ้าน

บ้านเรือนและวัดวาอารามของไทยที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ภาพเขียนสีน้ำโดย ดร. จอร์จ ฟินเลย์สัน (George Finlayson) นักธรรมชาติวิทยาที่เข้ามาสำรวจไทยและเวียดนามใน ค.ศ. ๑๘๒๑ และ ๑๘๒๒ ปัจจุบันจัดเก็บอยู่ที่ British Library, Oriental and India Office Collection (ภาพจาก "THAI ART & CULTURE : Historic Manuscripts from Western Collections". Henry Ginsburg. Silk-worm Books, 2000)

ทูตสหรัฐฯ สมัย ร.4 “ชม” ชนบทสยามเรียบร้อยสะอาดตา ช่วยให้ปลอดโรคภัย

“2-3 ไมล์เหนือปากน้ำขึ้นมาจะเริ่มเห็นบ้านชนบทของไทย โดยทั่วไปแล้ว บ้านเหล่านี้ดูเรียบร้อยและสะอาดตามาก และดีกว่าบ้านของชาวชนบทในอินเดีย จีน และโดยเฉพาะบ้านของชาวมลายูมาก. บ้านมีเสาหลายต้น สูงเหนือพื้นดิน 6 ฟุต ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยทำให้อุณหภูมิของอากาศแห้งมากขึ้นเท่านั้น. ยังช่วยทำให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านปลอดภัยจากแกสกรดคาร์โบนิก หรือไข้มาเลเรีย”

เทาเซนด์ แฮรีส ผู้แทนทางการทูตผู้มีอำนาจเต็มของสหรัฐอเมริกาในการเจรจาขอปรับแก้สนธิสัญญาระหว่างไทย (หรือที่มักถูกเรียกว่าสยามในขณะนั้น) กับสหรัฐฯ ที่ทำกันไว้ตั้งแต่ต้นแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว


ที่มา: “เมืองไทยในความรู้สึกของ เทาเซนด์ แฮรีส”. ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร. ศิลปวัฒนธรรม ฉบับ ตุลาคม 2559

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป