รัชกาลที่ 4 ทรงขออย่าหวีผม “แสกแยกกลาง ยกเป็นพูเป็นแคม…”

“ก็เรือนผมมหาดไทยของไทยนี้ เคยเป็นอย่างนี้มานานแล้ว จะให้เลิกถอนเสียไม่ได้ แต่จะขอเสีย อย่าให้หวีเป็นแสกแยกกลาง ยกเป็นพูเป็นแคมสองข้างอย่างเช่นเขียนมานั้นจะได้หรือไม่ เพราะเห็นว่าไม่สู้ชอบกลเลย หรือกลัวคุณมารดาไม่อยู่บนศรีษะเล่า…”

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4                                             

ประกาศเรื่องพัดวาลวิชนี พ.ศ. 2411

ที่มา: ศิลปวัฒนธรรม ฉบับมิถุนายน 2550

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป