ศึกบางระจัน: พงศาวดาร-เรื่องจริง-และที่อิงนิยาย

บันทึกรายการ สโมสรศิลปวัฒนธรรมเสวนา ประจำเดือนมกราคม 2558 นำเสวนาโดย รศ.ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์- ดร.ลลิตา หาญวงษ์ และ ดำเนินรายการโดย พิพัฒน์ กระแจะจันทร์บทความถัดไป