“มิตรภาพจีน-ไทย” ในรอบ 4 ทศวรรษ

บันทึกรายการ สโมสรศิลปวัฒนธรรมเสวนา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 นำเสวนาโดย วรศักดิ์ มหัทธโนบล ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไพรัตน์ พงศ์พานิชย์ ดำเนินรายการ

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป